Szukaj:
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 20 / 2016-Dzierż. analizatora biochemicznego z przystawką ISE oraz dzierżawa automatycznego immunoanalizatora, wraz z dostawą odczynników


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJK. OFERTY (2016-07-28 09:20:18)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ 22-07-2016 (2016-07-22 14:33:46)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2016-07-16 17:10:57)
Pobierz załącznik Więcej...
S I W Z (2016-07-16 17:10:08)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2016-07-16 17:09:12)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2016-07-15 16:02:58)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁ. FORM. CEN. ZAMÓWIEŃ (2016-07-15 16:00:54)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2016-07-18 13:20:15)
Pobierz załącznik Więcej...