Szukaj:
Usługa udzielenia pożyczki w wysokości 3.000.000,00 PLN dla SPZOZ w Wieluniu z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-08-01 12:48:48)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy po zmianach (2016-07-25 13:40:59)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 5 - Projekt umowy pożyczki po zmianach (2016-07-25 13:40:36)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ po zmianach (2016-07-25 13:40:06)
Pobierz załącznik Więcej...
Sprawozdanie I półrocze 2016 r. (2016-07-25 13:39:17)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia 2 do SIWZ (2016-07-25 13:37:53)
Pobierz załącznik Więcej...
6. Raport rewidenta (2016-07-22 15:16:02)
Pobierz załącznik Więcej...
5. Posiadane zobowiązania (2016-07-22 15:12:56)
Pobierz załącznik Więcej...
4. Struktura należności (2016-07-22 15:12:16)
Pobierz załącznik Więcej...
3. Inwestycje planowane (2016-07-22 15:11:14)
Pobierz załącznik Więcej...
2. Inwestycje wykonane (2016-07-22 15:10:31)
Pobierz załącznik Więcej...
1. Weksel + Deklaracja (2016-07-22 15:09:29)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia SIWZ (2016-07-22 15:08:26)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2016-07-20 13:10:01)
Pobierz załącznik Więcej...
SPECYFIKACJA (2016-07-20 13:09:23)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2016-07-20 13:08:59)
Pobierz załącznik Więcej...
Oświadczenia Wykonawcy(zał. nr 2-4) (2016-07-20 13:08:30)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 5 - Projekt umowy pożyczki (2016-07-20 13:07:44)
Pobierz załącznik Więcej...