Szukaj:
SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 / 24 / 2016 Świad. usł. w zakr. specjalis. trans. drog. osób :dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu w roku 2017


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ / ZAWIAD. 0 UNIEWŻNIENIU POSTĘP. (2017-01-05 13:51:35)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI OFERT (2016-12-28 14:16:04)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ 13-12-2016 (2016-12-13 12:18:36)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2016-12-13 12:16:01)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ po zmianie (2016-12-13 12:14:28)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2016-12-14 08:23:49)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2016-12-13 12:11:09)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie (2016-12-07 11:13:49)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2016-12-07 11:07:42)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJAKT UMOWY (2016-12-07 11:06:18)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2016-12-07 11:11:51)
Pobierz załącznik Więcej...