Szukaj:
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ - OiZP/ 3 / 38 / 380-382 / 25 / 2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-01-16 14:03:19)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o treści złozonych ofert (2016-12-28 13:42:47)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 6 - projekt umowy po zmianach (2016-12-23 09:12:38)
Pobierz załącznik Więcej...
Wykaz drzew (2016-12-23 09:12:05)
Pobierz załącznik Więcej...
Pismo UM dot. drzew (2016-12-23 09:11:31)
Pobierz załącznik Więcej...
Uzgodnienie LPR (2016-12-23 09:10:48)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia SIWZ (2016-12-23 09:10:14)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2016-12-09 12:31:32)


Pobierz załącznik Więcej...
SPECYFIKACJA (2016-12-09 12:26:44)
Pobierz załącznik Więcej...
Załączniki nr 1-5 i 8 do SIWZ (2016-12-09 12:21:56)
Pobierz załącznik Więcej...
Załącznik nr 6 - Projekt umowy (2016-12-09 12:19:38)
Pobierz załącznik Więcej...
Załącznik nr 7- Dokumentacja techniczna (2016-12-09 12:17:02)
Pobierz załącznik Więcej...