Szukaj:
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 03 / 2017Zakup z dostawą systemu aspiracyjno-próżniowego umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi metodą aspiracji i próżni wraz z dzierżawą wirówki ,oraz drobnego s


INFORM. O WYBO. OFERTY NAJKO.ZAWIAD.O UNIEWAŻ. (2017-01-31 10:38:24)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 25-01-2017 (2017-01-25 11:55:24)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ 20-01-2017 (2017-01-20 13:02:13)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2017-01-19 10:12:04)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ po zmianie (2017-01-19 10:25:37)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE po zm. (2017-01-20 12:53:46)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKTY UMÓW ze zm. (2017-01-20 10:46:55)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ 19-01-2017 (2017-01-19 10:07:16)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-01-19 09:34:37)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-01-17 12:16:55)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE (2017-01-17 12:15:50)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-01-17 12:14:37)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKTY UMÓW (2017-01-17 11:56:37)
Pobierz załącznik Więcej...