Szukaj:
SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/04/2017- Świadcz. usług w zakr. specja. trans. drogowego osób : przewóz chorych oraz pers. medycz. nocnej i świąt. wyj. opieki lek. i pielęg., dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (2017-02-08 07:18:10)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-01-23 10:45:55)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-01-23 10:44:46)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-01-23 10:51:08)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJAKT UMOWY (2017-01-23 10:42:28)
Pobierz załącznik Więcej...