Szukaj:
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 05 / 2017 ' Zakup z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SPZOZ w Wieluniu.'


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (2017-02-15 09:42:50)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 09-02-2017 (2017-02-15 09:39:04)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ 03-02-2017 (2017-02-03 11:00:31)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ 02-02-2017 (2017-02-02 12:01:27)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-01-31 13:09:24)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-01-31 13:05:51)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZ CENOWY (2017-01-31 13:05:02)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-01-31 13:03:38)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-01-31 13:02:47)
Pobierz załącznik Więcej...