Szukaj:
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 07 / 2017 Zakupy z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla centralnej sterylizatorni SPZOZ w Wieluniu dla potrzeb roku 2017


WYZNACZ.TERM.PODPIS.UMOWY.- 1 (2017-02-27 13:18:06)
Pobierz załącznik Więcej...
WYZNACZ.TERM.PODPIS.UMOWY. (2017-02-27 13:16:19)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (2017-02-27 08:39:09)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI OFERT - korekta (2017-02-21 10:39:24)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 17-02-2017 (2017-02-17 14:14:11)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 13-02-2017-II (2017-02-13 13:51:50)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE po zm. (2017-02-13 13:50:32)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 13-02-2017 (2017-02-13 12:18:27)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-02-09 09:11:15)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-02-09 09:11:49)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE (2017-02-09 09:08:30)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-02-09 09:06:15)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-02-09 09:00:37)
Pobierz załącznik Więcej...