Szukaj:
SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/ 08 /2017 - 'Zakup z dostawą do Apteki leków, kontrastów, mleka dla noworodków, płynów do aparatu Prismaflex na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.'


WYZNACZ.TERM.PODPIS.UMOWY. (2017-03-13 14:17:04)
Pobierz załącznik Więcej...
WYZNACZ.TERM.PODPIS.UMOWY. (2017-03-13 14:15:26)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORM. O WYBO. OFERTY NAJKO.ZAWIAD.O UNIEWAŻ. (2017-03-13 14:12:41)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 28-02-2017 (2017-03-01 07:55:26)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 23-02-2017 (2017-02-23 12:44:59)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE po zm. (2017-02-23 09:02:18)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-02-17 08:10:11)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-02-17 08:10:42)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE (2017-02-17 08:07:37)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-02-17 08:04:56)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-02-17 08:03:31)
Pobierz załącznik Więcej...