Szukaj:
SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/ 09 /2017- Zakup z dostawą do Apteki wkładów wymiennych do automatycznego, dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu wyposażonego w ogrzewacze kontrastu STELLANT CT D


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. (2017-03-03 14:41:26)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 01-03-2017 (2017-03-01 14:10:42)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 24-02-2017 (2017-02-24 14:55:56)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-02-21 11:58:09)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-02-21 11:57:17)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZ CENOWY (2017-02-21 11:56:31)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-02-21 11:55:45)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-02-21 11:54:59)
Pobierz załącznik Więcej...