Szukaj:
SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/ 10 /2017-Zakup z dostawą do Apteki środków do mycia i dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni oraz substancji do receptury, opakowań do leku recepturowego i utensyliów recep


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ / ZAWIAD. 0 UNIEWŻNIENIU POSTĘP. (2017-04-04 11:01:27)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 20-03-2017 (2017-03-20 14:08:05)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 16-03-2017 (2017-03-16 15:23:13)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-03-10 09:04:30)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-03-10 09:03:22)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZE CENOWE (2017-03-10 09:02:16)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-03-10 09:01:17)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-03-10 09:41:30)
Pobierz załącznik Więcej...