Szukaj:
SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/ 11 /2017-Zakup z dostawą odczynników do analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą tego analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Wieluniu


WYZNACZ.TERM.PODPIS.UMOWY. (2017-03-23 09:55:47)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. (2017-03-23 09:54:50)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 22-03-2017 (2017-03-23 09:52:54)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 16-03-2017 (2017-03-17 11:26:00)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-03-10 11:21:34)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-03-10 11:20:48)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZ CENOWY (2017-03-10 11:44:02)
Pobierz załącznik Więcej...
WYMAGANE PARAMET. APARATU-DZIER. (2017-03-10 11:19:02)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (2017-03-10 11:11:30)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-03-10 11:10:43)
Pobierz załącznik Więcej...