Szukaj:
' Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach SPZOZ w Wieluniu , dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny oraz współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem.'


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. (2017-05-18 10:20:11)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 04-05-2017 (2017-05-04 14:34:33)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 20-04-2017 (2017-04-20 14:34:56)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 19-04-2017 (2017-04-19 15:20:37)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY-korekta (2017-04-19 15:21:27)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-20- korekta (2017-04-19 15:14:28)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-03-28 08:32:04)
Pobierz załącznik Więcej...
J E D Z - SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 12 / 2017 (2017-03-28 08:30:04)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ - SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/ 12 /2017 (2017-03-27 08:38:59)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-20 (2017-03-27 08:36:43)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-21 (2017-03-27 08:35:35)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-22 (2017-03-27 08:34:50)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-23 (2017-03-27 08:34:06)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-24 (2017-03-27 08:33:16)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-25 (2017-03-27 08:32:26)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-26 (2017-03-27 08:28:31)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-27 (2017-03-27 08:27:47)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-28 (2017-03-27 08:27:04)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-29 (2017-03-27 08:26:18)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-30 (2017-03-27 08:24:59)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-31 (2017-03-27 08:24:08)
Pobierz załącznik Więcej...