Szukaj:
Zakup z dostawą do Apteki albuminy ludzkiej na potrzeby SPZOZ w Wieluniu. Znak sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 / 14 / 2017


Informacja o treści złożonych ofert (2017-03-27 14:19:48)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-03-24 11:03:39)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-03-17 10:39:13)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-03-17 10:37:45)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz cenowy (2017-03-17 10:34:49)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (2017-03-17 10:29:40)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - 7 - Oświadczenia Wykonawcy (2017-03-17 10:23:23)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 6 - Projekt umowy (2017-03-17 10:26:27)
Pobierz załącznik Więcej...