Szukaj:
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 17 / 2017- Zakup z dost. pap. rejestra., żeli, elektrod, pieluchomajtek, szczypiec biopsyjnych, pojemników oraz innego drobnego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu.


INFORM. O WYBO. OFERTY NAJKO.ZAWIAD.O UNIEWAŻ. (2017-05-22 14:35:44)
Pobierz załącznik Więcej...
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻ. OFERT 18-05-2017 (2017-05-19 12:55:19)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 15-05-2017 (2017-05-15 15:07:16)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 12-05-2017 (2017-05-12 13:43:14)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - po zmianie (2017-05-12 13:42:11)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY- po zmianie (2017-05-12 13:40:39)
Pobierz załącznik Więcej...
WYJAŚNIENIA SIWZ z 11-05-2017 (2017-05-12 08:44:03)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-05-10 14:23:43)
Pobierz załącznik Więcej...
SIWZ (2017-05-10 13:57:41)
Pobierz załącznik Więcej...
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-22 (2017-05-10 13:43:15)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2017-05-10 13:41:02)
Pobierz załącznik Więcej...