Szukaj:
Ogłoszenie o postępowaniu na: Zakup z dostawą do Apteki leków i płynów infuzyjnych na potrzeby SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 /19/ 2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (2017-08-30 09:02:13)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o unieważnieniu części zamówień (2017-08-25 12:22:24)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o treści złożonych ofert (2017-08-09 09:09:41)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia 3 (2017-07-21 14:20:23)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - Projekt umowy po modyfikacji (2017-07-20 08:23:53)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia 2 (2017-07-17 13:55:17)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy po zmianach (2017-07-17 13:54:51)
Pobierz załącznik Więcej...
Formularze cenowe po zmianach (2017-07-17 13:54:05)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia 1 (2017-07-17 13:53:00)
Pobierz załącznik Więcej...
SPECYFIKACJA (2017-06-28 11:46:12)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o postępowaniu (2017-06-28 11:27:46)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-06-28 10:37:55)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy (2017-06-28 10:37:31)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Formularz JEDZ (2017-06-28 10:35:34)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - Projekt umowy (2017-06-28 10:25:42)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 5 - 7 - Oświadczenia Wykonawców (2017-07-20 11:15:38)
Pobierz załącznik Więcej...