Szukaj:
Ogłoszenie o postępowaniu na: Sukcesywne dostawy do Apteki jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby SPZOZ w Wieluniu. Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382/20/2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu (2017-09-29 13:32:16)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o unieważnieniu części zadań w postępowaniu (2017-09-25 09:03:34)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o treści złożonych ofert (2017-09-05 13:42:29)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy po zmianach (2017-08-24 13:27:08)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - Projekt umowy po zmianach (2017-08-24 13:26:06)
Pobierz załącznik Więcej...
Formularze cenowe 29, 33, 35, 51 po zmianach (2017-08-24 13:24:12)
Pobierz załącznik Więcej...
Formularze cenowe 15, 19, 24 po zmianach (2017-08-24 13:12:13)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia SIWZ (2017-08-24 13:09:58)


Pobierz załącznik Więcej...
SPECYFIKACJA po zmianach (2017-07-27 09:08:20)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-07-26 11:27:45)
Pobierz załącznik Więcej...
SPECYFIKACJA (2017-07-26 11:26:58)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-07-26 11:26:34)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy: Zadania 1-12 (2017-07-26 11:26:06)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy: Zadania 13-28 (2017-07-26 10:59:49)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy: Zadania 29-54 (2017-07-26 10:59:14)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Formularz JEDZ (2017-07-26 10:57:43)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - Projekt umowy (2017-07-26 10:52:08)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 5 - 7 - Oświadczenia Wykonawców (2017-07-26 10:48:29)
Pobierz załącznik Więcej...