Szukaj:
Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2011-01-19 08:39:36
Widoczne informacje (adresy, nazwiska, numery telefonów itp.) najprawdopodobniej uległy zmianom i mogą nie być aktualne!

Powrót do aktualnego wyglądu

Regionalny Program Operacyjny


 Więcej...


W dniu 17 lutego 2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego jako Instytucją Zarządzającą a Powiatem Wieluńskim zwanym Beneficjentem w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-1013 została podpisana Umowa o Dofinansowanie Projektu pod nazwą "Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej".
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13.542.434,54 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 75% dofinansowania, to jest kwota - 10.156.825,90 zł, dofinansowanie Powiatu Wieluńskiego w wysokości 25% - 3.385.608,64 zł.
W ramach Projektu w 2010r. wykonano :
 • przebudowa pracowni RTG
 • przebudowa pomieszczeń dla laboratorium bakteriologii
 • przebudowa pomieszczeń dla przygotowywania cytostatyków
 • przebudowa pomieszczeń Działu Fizykoterapii
 • przebudowa pomieszczeń dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
 • przebudowa pomieszczeń dla Poradni  Chirurgii Dziecięcej
 • przebudowa pawilonów Szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
 • przebudowa pomieszczeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia
 • przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • wykonanie instalacji klimatyzacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • wykonanie systemu automatycznego uruchamiania agregatu prądotwórczego
Zakupiono :
 • zestaw do histeroskopii i artroskopii WISAP - 1 kpl.
 • audiometr SMART 130 - 1 szt.
 • respirator stacjonarny Centiva 5 - 1 szt.
 • kardiomonitor przenośny Dash 2500 - 1 szt.
 • holter Cardioscan - 1 szt.
 • kardiotokograf SRF6 18B - 1 szt.
 • elektrokardiograf AS Card Mr Silver z wózkiem - 1 szt.
 • elektryczny ssak dwubutlowy - 1szt.
 • kardiomonitor przenośny Dash 2500 - 1 szt.
 • aparat ultrasonograficzny HD11XE - 1 szt.
 • wywoływarka RTG Compact 2 - 1 szt.
 • aparat RTHG Shimadzu - 1 szt.
 • aparat do znieczulenia Aespira 7900 - 1 szt.
 • spirometr diagnostyczny Pneumo - 1 szt.
Planowane zadania na rok 2011 :
 • wykonanie systemu kontroli zasilania awaryjnego - Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem
 • przebudowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • zakup aparatu RTG - 1 szt.
 • ucyfrowienie pracowni RTG