Szukaj:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach w stacji uzdatniania wody w Szpitalu w Wieluniu
SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-14/2014


Zaproszenie (2014-07-04 09:04:58)
Pobierz załącznik Więcej...
Rysunek - odżelaziacz (2014-07-04 09:04:31)
Pobierz załącznik Więcej...
Rysunek stacji uzdatniania (2014-07-04 09:03:45)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyniki badań wody (2014-07-04 09:02:44)
Pobierz załącznik Więcej...
Zdjęcie stacji (2014-07-04 09:00:13)
Pobierz załącznik Więcej...