Szukaj:
Ogłoszenie o zamówieniu na : 'Zakup paliw płynnych dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu. ' SPZOZ - OiZP/2 /24/241/ 30 - 5 / 2016


WYJAŚNIENIE (2016-04-08 09:27:01)
Pobierz załącznik Więcej...
OGLOSZENIE (2016-04-05 09:50:48)
Pobierz załącznik Więcej...
SPECYFIKACJA (2016-04-05 09:50:06)
Pobierz załącznik Więcej...
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY (2016-04-05 09:49:09)
Pobierz załącznik Więcej...
Oświadczenie (2016-04-05 09:48:39)
Pobierz załącznik Więcej...
Oswiadczenie (2016-04-05 09:48:18)
Pobierz załącznik Więcej...
PROJEKT UMOWY (2016-04-05 09:47:39)
Pobierz załącznik Więcej...