Szukaj:
Zaproszenie do składania ofert na: Dzierżawę analizatora parametrów krytycznych oraz dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do tego analizatora.Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 13 /201


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-09-27 12:32:10)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2016-09-16 09:09:54)
Pobierz załącznik Więcej...
Oświadczenie Wykonawcy (2016-09-12 11:28:40)
Pobierz załącznik Więcej...
Projekt umowy (2016-09-12 11:28:01)
Pobierz załącznik Więcej...
Parametry techniczne analizatora (2016-09-12 11:27:32)
Pobierz załącznik Więcej...
Formularz ofertowy (2016-09-12 11:26:49)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2016-09-12 11:26:05)
Pobierz załącznik Więcej...