Szukaj:
Zaproszenie do składanie ofert na: Dostawę monitora hemodynamicznego - 1 szt. dla SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 16 /2016


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-09-28 10:00:18)
Pobierz załącznik Więcej...
Oświadczenie Wykonawcy (2016-09-26 08:05:24)
Pobierz załącznik Więcej...
Projekt umowy (2016-09-20 14:16:14)
Pobierz załącznik Więcej...
Parametry techniczne monitora (2016-09-20 14:12:13)
Pobierz załącznik Więcej...
Formularz ofertowy (2016-09-20 14:11:26)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2016-09-20 14:10:38)
Pobierz załącznik Więcej...