Szukaj:
Zaproszenie do składania ofert na: Przedłużenie licencji na program antywirusowy ESET - szt. 60 i zakup dodatkowych licencji na program antywirusowy ESET - szt. 60. Nr: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 19/ A


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-11-08 14:30:02)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2016-10-31 10:20:48)
Pobierz załącznik Więcej...
Formularz ofertowy (2016-10-31 09:55:43)
Pobierz załącznik Więcej...
Projekt umowy (2016-10-31 09:51:40)
Pobierz załącznik Więcej...