Szukaj:
Dostawa szyny CPM do stawu biodrowego i kolanowego z elektrostymulatorem - SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 01 /2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-01-20 08:52:58)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-01-16 10:48:04)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-01-10 14:42:14)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-01-10 14:41:51)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Zestawienie granicznych parametrów technicznych (2017-01-10 14:41:26)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr - 3 - Projekt umowy (2017-01-10 14:40:51)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4- Oświadczenia Wykonawcy (2017-01-10 14:40:13)
Pobierz załącznik Więcej...