Szukaj:
Zaproszenie do składania ofert na: 'Usługę wykonania Studium wykonywalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu o roboczym tytule: 'Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Wieluniu'


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-05-08 13:17:22)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Projekt umowy po zmianach (2017-05-05 12:18:51)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-04-28 14:36:52)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-04-28 14:29:56)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Wykaz doświadczenia wykonawcy (2017-04-28 14:42:03)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Projekt umowy (2017-04-28 14:30:43)
Pobierz załącznik Więcej...