Szukaj:
Ogłoszenie na: Roboty dekarskie przy naprawie dachów na budynkach SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 11 /2017


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2017-05-19 12:49:47)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-05-08 12:09:29)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-05-05 14:24:39)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Projekt umowy (2017-05-05 14:24:16)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał nr 3 - Książka przedmiarów (2017-05-05 14:22:52)
Pobierz załącznik Więcej...