Szukaj:
Ogłoszenie na: Opracowanie audytów energetycznych budynków SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 13 /2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-06-21 13:07:06)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o treści złożonych ofert (2017-06-02 11:23:57)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-05-29 14:15:13)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-05-23 14:34:47)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-05-23 14:34:03)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Wykaz doświadczenia wykonawcy (2017-05-23 14:32:06)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Projekt umowy (2017-05-23 14:18:52)
Pobierz załącznik Więcej...