Szukaj:
Ogłoszenie na: Wykonanie automatycznego systemu parkingowego SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 14 /2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-06-09 14:44:02)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-06-07 12:01:18)
Pobierz załącznik Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2017-06-01 10:46:42)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-06-01 10:45:39)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 -Doświadczenie Wykonawcy (2017-06-01 10:45:18)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Projekt umowy (2017-06-01 10:44:04)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - Mapka sytuacyjna (2017-06-01 10:41:50)
Pobierz załącznik Więcej...