Szukaj:
Ogłoszenie na: Dostawę stołu operacyjnego dla SPZOZ w Wieluniu, Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 15 /2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-06-19 15:06:49)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia 2 (2017-06-09 14:45:32)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-06-08 14:22:40)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-06-06 08:53:23)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-06-06 08:52:39)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Zestawienie granicznych parametrów technicznych (2017-06-06 08:52:15)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Projekt umowy (2017-06-06 08:51:36)
Pobierz załącznik Więcej...