Szukaj:
Ogłoszenie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 16 /2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-06-19 15:06:05)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia 2 (2017-06-13 15:03:24)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-06-12 07:48:31)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-06-07 09:10:59)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-06-07 09:10:34)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Zestawienie granicznych parametrów technicznych (2017-06-07 09:10:15)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr - 3 - Projekt umowy (2017-06-07 09:05:45)
Pobierz załącznik Więcej...