Szukaj:
Ogłoszenie na: Roboty dekarskie przy naprawie dachów na budynkach SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 11/ A /2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-06-21 10:11:22)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-06-09 10:14:27)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-06-08 11:01:25)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Projekt umowy (2017-06-08 11:01:05)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Książka przedmiarów (2017-06-08 10:56:30)
Pobierz załącznik Więcej...