Szukaj:
Ogłoszenie na: Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej terenu Szpitala w Wieluniu od ul. Wiśniowej. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-18/2017


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2017-07-28 13:52:58)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-07-21 14:14:01)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (2017-07-21 14:12:58)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Projekt umowy (2017-07-21 14:12:18)
Pobierz załącznik Więcej...