Szukaj:
Ogłoszenie o zamówieniu na: 'Badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 w SPZOZ w Wieluniu.'


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-12-08 08:45:51)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-11-28 11:10:37)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - Formularz oferty (2017-11-28 11:10:14)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - Projekt umowy (2017-11-28 11:09:48)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - Wykaz usług wskazujący na doświadczenie Wykonawcy (2017-11-28 11:09:15)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (2017-11-28 11:05:42)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 5 - Ankieta do sporządzenia oferty (2017-11-28 11:04:48)
Pobierz załącznik Więcej...