Ogłoszenie o przetargu na: Sukcesywne dostawy do Apteki leków i mleka dla noworodków na potrzeby SPZOZ w Wieluniu, nr: SPZOZ - OiZP/ 3 /38/380-382 /21/ 2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu (2017-10-24 14:39:12)
Pobierz załącznik Więcej...
Informacja o treści złożonych ofert (2017-10-12 14:31:11)
Pobierz załącznik Więcej...
Wyjaśnienia (2017-10-09 14:24:41)
Pobierz załącznik Więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu (2017-10-03 11:01:30)
Pobierz załącznik Więcej...
Specyfikacja (2017-10-03 11:00:39)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (2017-10-03 10:59:52)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 2 - formularze asortymentowo - cenowe (Zadania nr 1 - 19) (2017-10-03 10:59:25)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 3 - 7 - Oświadczenia Wykonawcy (2017-10-03 10:58:32)
Pobierz załącznik Więcej...
Zał. nr 4 - projekt umowy (2017-10-03 10:57:55)
Pobierz załącznik Więcej...

Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.